Οι παρακάτω προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στα προϊόντα